Volker, Ulrike, Franziska, Antonia. 31.12.2015

m_dscf5302v.jpg m_dscf5272v.jpg 

 

Volker, Ulrike, Franziska und Antonia aus Bochum auf Safari im Addo Elephant National Park

 

m_dscf5238.jpg m_dscf5280v.jpg m_dscf5269v.jpg m_dscf5276.jpg m_dscf5291v.jpg m_dscf5281v.jpg m_dscf5283v.jpg m_dscf5284v.jpg m_dscf5287v.jpg m_dscf5301v.jpg m_dscf5268v.jpg m_dscf5300v.jpg m_dscf5292v.jpg m_dscf5267v.jpg m_dscf5295v.jpg m_dscf5290v.jpg                m_dscf5277.jpg                               m_dscf5278.jpg 

 

Back Top