Robert, Shirley, Robert and Denise. 15.04.2015

m_img_5325.jpg m_img_5316.jpg

 

Queen Mary 2 cruise ship passengers Robert, Shirley, Denise and Robert on safari in Addo Elephant National Park

 

m_img_5320.jpg m_img_5319.jpg m_img_5318.jpg  m_img_5295.jpg m_img_5306.jpg m_img_5317.jpg 

Back Top