Pauline, Frances, June - 20,23,26.01.2017

pfgr_3.jpg pfgr_6.jpg 

Pauline and Frances on the Garden Route Tour - Port Elizabeth to the Crags

pfgr_2.jpg pfgr_1.jpg pfgr_4.jpg pfgr_5.jpg pfgr_7.jpg pfgr_8.jpg pfgr_9.jpg pfgr_10.jpg pfgr_11.jpg pfgr_12.jpg pfgr_13.jpg pfgr_14.jpg pfgr_15.jpg pfgr_16.jpg pfgr_17.jpg pfgr_18.jpg pfgr_19.jpg pfgr_20.jpg pfgr_21.jpg pfgr_22.jpg pfgr_23.jpg pfgr_24.jpg pfgr_25.jpg pfgr_26.jpg pfgr_27.jpg pfgr_28.jpg pfgr_29.jpg pfgr_30.jpg pfgr_31.jpg pfgr_32.jpg pfgr_33.jpg pfgr_34.jpg 

 

Pauline and Frances on the City Tour of Port Elizabeth 23 January 2017

citypf_28.jpg citypf_5.jpg citypf_1.jpg citypf_2.jpg citypf_3.jpg citypf_4.jpg citypf_6.jpg citypf_7.jpg citypf_8.jpg citypf_9.jpg citypf_10.jpg citypf_11.jpg citypf_12.jpg citypf_13.jpg citypf_14.jpg citypf_15.jpg citypf_16.jpg citypf_17.jpg                                            citypf_193.jpg citypf_203.jpg citypf_21.jpg citypf_20.jpg citypf_22.jpg citypf_23.jpg citypf_24.jpg citypf_25.jpg citypf_26.jpg citypf_27.jpg

 

Pauline, Frances and June on safari in Addo Elephant National Park 26 January 2017

pfjaddo_22.jpg pfjaddo_2.jpg pfjaddo_4.jpg pfjaddo_1.jpg pfjaddo_7.jpg pfjaddo_8.jpg pfjaddo_9.jpg pfjaddo_10.jpg pfjaddo_11.jpg pfjaddo_12.jpg pfjaddo_15.jpg pfjaddo_16.jpg pfjaddo_17.jpg pfjaddo_19.jpg pfjaddo_23.jpg pfjaddo_24.jpg

Back Top